Umetniška predelava zgodb članov in članic podpornih skupin Društva Slišanje glasov, prežeta s prvinami gledališke, plesne in glasbene improvizacije. Ganljiv in humoren večer, ki igrivo prisluhne globinam življenja.

Soavtorstvo in izvedba:
Larissa Bratz, Miha Čurman, Lucijan Janež, Rebeka Sekač, Maruša Koser, Benjamin Okorn in Iva Tisa
Zamisel in umetniško vodstvo:
Maja Dekleva Lapajne in Norbert Sven Fö


Slišano življenje je nadaljevanje sodelovanja z Društvom Slišanje glasov iz leta 2018, ko se je iz Predelanega življenja in podpornih skupin oseb, ki slišijo glasove, razvilo Slišano življenje. Tokratno sodelovanje je del ERASMUS+ projekta “Umetnost glasov – umetnost kot medij podpore slišalcem in slišalkam glasov in drugim osebam, ki uporabljajo storitve služb za duševno zdravje“. Projekt podpirata tudi Društvo Kralji ulice in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Društvo Slišanje glasov razvija nov pogled na slišanje glasov, skladen s tistim, ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice. V zadnjih dveh letih je projektna skupina organizirala več javnih dogodkov na to temo, redno objavljala prispevke v časopisu Kralji ulice, organizirala usposabljanja, začela z izvajanjem podpornih skupin ter skupaj s somišljeniki in somišljenicami iz več držav ustanovila mrežo Zahodnega Balkana za slišanje glasov. Člane projektne skupine je ta tematika zanimala že pred tem, in so tako ali drugače povezani z njo v svojem strokovnem ali osebnem življenju.


Več o projektu Slišanje glasov:
www.slisanjeglasov.si in www.kraljiulice.org/kaj-delamo/slisanje-glasov
Več o mednarodni organizaciji Intervoice: www.intervoiceonline.or